• Afhalen op afspraak mogelijk
  • Praktijkkennis
  • Gratis advies
  • Proefverpakking mogelijk
  • Gratis verzending vanaf € 35,-

Seresto kleine hond (< 8kg)

€ 37,95

Seresto 1,25 g + 0,56 g halsband voor honden tot 8 kg
Innovatieve halsband voor honden vanaf 7 weken oud. Doodt teken en vlooien en weert teken af (anti-voedend effect). Indirecte bescherming tegen transmissie van door vectoren overgedragen ziekten bij honden (bijv. leishmaniase, ehrlichiose, babesiose). Biedt 7 tot 8 maanden bescherming. Het diergeneesmiddel is bestand tegen water.

Doeldiersoort
Honden < 8 kg

Werkzaam bestanddeel
Per halsband: 1,25 g imidacloprid, 0,56 g flumethrine

Indicaties
Behandeling en preventie van vlooieninfestaties (C. felis, C. canis) gedurende 7 tot 8 maanden. Beschermt de directe omgeving van het dier tegen ontwikkeling van vlooienlarven gedurende 8 maanden. Het diergeneesmiddel kan gebruikt worden als deel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis.

Het diergeneesmiddel heeft tegen tekeninfestaties een persisterende acaracide (dodende) werkzaamheid (Ixodes ricinusRhipicephalus turanicusDermacentor reticulatus) en afwerende (anti-voedende) werkzaamheid (Ixodes ricinusRhipicephalus sanguineus) gedurende 8 maanden. Het is werkzaam tegen larven, nymfen en volwassen teken.
Het is mogelijk dat teken die voorafgaand aan de behandeling reeds aanwezig waren op de hond, niet binnen 48 uur na het aanbrengen van de halsband gedood worden en vastgehecht en zichtbaar blijven. Daarom wordt aanbevolen om teken die al op de hond zitten op het tijdstip van aanbrengen, te verwijderen. De preventie van infestaties met nieuwe teken start binnen twee dagen na het aanbrengen van de halsband.

Behandeling van bijtende/zuigende luizeninfestaties (Trichodectes canis).

Het diergeneesmiddel biedt indirect bescherming tegen de overdracht van de pathogenen Babesia canis vogeli en Ehrlichia canis door de tekenvector Rhipicephalus sanguineus en verlaagt zo het risico op babesiose en ehrlichiose bij honden gedurende 7 maanden.
Verlaging van het risico op infectie met Leishmania infantum via overdracht door zandvliegjes tot 8 maanden.

Contra-indicaties
Niet gebruiken bij pups jonger dan 7 weken.
Niet gebruiken in geval van een overgevoeligheid voor de werkzame bestanddelen of één van de hulpstoffen.

Dosering en toediening
Per hond (tot 8 kg) één halsband van 38 cm lang om te bevestigen rond de nek. Cutaan gebruik. Uitsluitend voor uitwendig gebruik.

Aanwijzingen voor een juiste toediening
Neem de halsband vlak voor gebruik uit het beschermende zakje. Rol de halsband uit en zorg ervoor dat er aan de binnenkant van de halsband geen restanten zijn van de plastic verbindingsstukjes. Breng de halsband aan rond de nek van het dier zonder die te strak aan te trekken (een ruimte van twee vingers tussen halsband en nek is aanbevolen). Schuif het overtollige deel van de halsband door de lus en knip dit stuk af, op 2 cm na.
De halsband dient gedurende de beschermingsperiode van 8 maanden continu gedragen te worden en verwijderd te worden aan het einde van deze periode. Controleer op regelmatige basis de strakheid en pas deze aan indien nodig, vooral bij snelgroeiende pups.

Deze halsband is ontworpen met een veiligheidssluiting. In het zeer zeldzame geval dat een hond aan de halsband zou blijven hangen, volstaat de eigen kracht van het dier gewoonlijk om de halsband ver genoeg uit te rekken om zich snel te bevrijden.

Speciale waarschuwingen en overige informatie
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Inhoud
1 x 38 cm

Voor honden vanaf 8 kg: zie BAYE071.

REG NL 108283

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik – VRIJ